Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
 • Praktykę zawodową
 • Konsultacje z nauczycielami
 • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
 • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

 • Rok szkolny 2020/2021
Podaruj nam 1% podatku

Wymagane dokumenty

Strona główna » REKRUTACJA » Wymagane dokumenty

Wszystkie informacje dotyczące procedury składania dokumentów, dla kandydatów na uczniów do naszej szkoły są w pliku Regulamin rekrutacji. Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty

 1. Po ogłoszeniu listy kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania
  do Szkoły dostarczając do Komisji Rekrutacyjnej:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię, nazwisko),
 • kartę zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
  w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 1. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi należy dołączyć oryginał orzeczenia kwalifikacyjnego publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Dokumenty należy składać wyłącznie w plastikowych koszulkach.
 1. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne
  z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy kandydatów.

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Tagi:
Dunikowski Zawiercie
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna