Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
  • Praktykę zawodową
  • Konsultacje z nauczycielami
  • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
  • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • Zawieszenie zajęć do dnia 8 listopada :)
Podaruj nam 1% podatku

Terminy rekrutacji

Strona główna » REKRUTACJA » Terminy rekrutacji

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 11 maja 2020

do 23 czerwca

do godz. 15.00

od 22 lipca 2020

do 27 lipca 2020

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do  szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie            o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020

do 30 czerwca 2020

do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych            w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych czynności

od 24 czerwca 2020

od 29 lipca 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu

do 10 lipca 2020

do 14 sierpnia 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020

17 sierpnia 2020

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 11 maja do 14 lipca 2020

od 22 lipca do 18 sierpnia 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 lipca 2020

do 20 lipca 2020

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 do

 21 sierpnia 2020

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020

do godz. 14.00

24 sierpnia 2020

do godz. 14.00

ZAŁĄCZNIKI

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Tagi:
Dunikowski Zawiercie
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna