Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Zapewniamy
  • Praktykę zawodową
  • Konsultacje z nauczycielami
  • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
  • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • Nauka zdalna :)
Podaruj nam 1% podatku

Terminy rekrutacji

Strona główna » REKRUTACJA » Terminy rekrutacji

17.05. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami.

25.06. – 14.07.2021 r. do godz. 15.00 – dostarczanie do sekretariatu Szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 14.06.2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego SKR czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 21.07.2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

22.07.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.

17.05. – 26.07. 2021 r. – wydanie przez Szkołę skierowania na badanie lekarskie.

23.07. – 30.07.2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do Szkoły i dostarczenie oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.08.2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

 

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Tagi:
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna