Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Zapewniamy
 • Praktykę zawodową
 • Konsultacje z nauczycielami
 • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
 • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

 • Czas wywiadówek
Podaruj nam 1% podatku

Terminy rekrutacji

Strona główna » Kandydat » Terminy rekrutacji

Wszystkie informacje dotyczące procedury składania dokumentów, dla kandydatów na uczniów do naszej szkoły są w pliku Regulamin rekrutacji. Poniżej przedstawiamy poszczególne terminy.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. 13.05. – 25.06.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami.
 2. 21.06. – 25.06.2019 r. – dostarczanie do sekretariatu Szkoły świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 3. Do 28.06.2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego KR czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 4. 15.07.2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 5. 16.07.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.
 6. 16.07. – 18.07. 2019 r. – wydanie przez Szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.
 7. 16.07. – 24.07.2019 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do Szkoły i dostarczenie oryginału dokumentów oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 8. 25.07.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

 

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Dunikowski Zawiercie
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna