Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Menu dodatkowe
Zapewniamy
  • Praktykę zawodową
  • Konsultacje z nauczycielami
  • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
  • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • Lekcje online :)
Podaruj nam 1% podatku

Informacja dla rodziców

Strona główna » Aktualności » Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice!

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 493) zajęcia w szkole będą realizowane według  tygodniowego harmonogramu zajęć. Harmonogram ten uwzględnia możliwość realizacji podstawy programowej oraz możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku w ciągu dnia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. O wyborze narzędzi pracy, metodach i technikach kształcenia na odległość, a także o sposobie komunikowania się z uczniem i rodzicem  decyduje nauczyciel za zgodą dyrektora szkoły. Każdy nauczyciel zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. Istnieje możliwość , w zależności od potrzeb, ustalenia dodatkowego terminu konsultacji z nauczycielem, ale tylko poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowani postępów ucznia oraz ustalenia w zespołach przedmiotowych sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

O w/w ustaleniach uczniowie i Państwo zostaniecie poinformowani przez nauczycieli. Bardzo Państwa proszę o stały kontakt z wychowawcą i informacje odnośnie jakichkolwiek problemów. Proszę także o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do pracy, wsparcie, motywowanie do samodzielnej realizacji zadań opracowanych i przekazywanych przez nauczyciela, wyznaczanie także czasu na odpoczynek. Bardzo proszę pamiętać o ochronie danych osobowych, poszanowaniu praw autorskich udostępnianych materiałów i korzystaniu z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Szanowni Państwo, nie da się „zrobić” takiej szkoły, jaką „robiliśmy” dotychczas.

To bardzo trudna sytuacja dla Państwa, nauczyciela, dyrektora szkoły!

Każdy to wyzwanie podjął w taki sposób, w jaki potrafi i na jaki pozwala mu dostępny sprzęt.

Wszyscy w systemie edukacji zostali tym zaskoczeni!

Rzeczywistość szkolna jest zdecydowania inna od tej pokazywanej w telewizji, gdzie klasa liczy kilku uczniów i wszyscy mają równy dostęp do odpowiednich narzędzi (zarówno uczniowie, jak i nauczyciele).

Zdaję sobie również sprawę, że dodatkowe trudności mogą wynikać z faktu, iż w wielu domach pracują zdalnie rodzice i rodzeństwo. Dlatego w tej trudnej sytuacji potrzeba nam spokoju i zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia!

 

Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości! 

Anna Wójcik

Dyrektor Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu

czytano: 119 razy

autor: dunikowskizawiercie.pl

data dodania: 2020-03-25 13:45:56

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Dunikowski Zawiercie
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna