Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Zapewniamy
  • Praktykę zawodową
  • Konsultacje z nauczycielami
  • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
  • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

  • Czas wywiadówek
Podaruj nam 1% podatku

Trwa projekt „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych”

Strona główna » Aktualności » Trwa projekt „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych”

Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych

Projekt pn. „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” jest realizowany przez Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w okresie od 01.12.2017 - 31.10.2019 r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 456 540,68 PLN.

Jest to kolejny projekt realizowany z funduszy UE, gdzie młodzież naszej szkoły otrzymuje ponownie możliwość odbywania praktyk zagranicą.

„Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem obszaru budownictwo i architektura krajobrazu wśród 40 uczniów szkoły. Uczniowie odbędą miesięczny staż we włoskich przedsiębiorstwach. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach: pierwsza mobilność odbędzie się w terminie: 02-29.09.2018, druga mobilność: 02-29.06.2019. Każdej grupie wyjeżdżającej na staż zostanie zapewniona opieka dwóch opiekunów – nauczycieli ze szkoły.

Działania przewidziane projektem będą wspierać uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim ryku pracy. Projekt daje możliwość podniesienia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym, podniesienia umiejętności interpersonalnych, kształtowania postaw tolerancji i otwartości, zdecydowania w działaniu, odpowiedzialności. Istotny wpływ wywiera projekt na szkołę, gdyż udział w działaniach mobilnościowych pozwoli poprawić jakość kształcenia zawodowego, zwiększy dostęp do zaawansowanych praktyk zawodowych oraz prestiż placówki.

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe mające na celu poznanie bliżej słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe celem, którego jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego jakim będą Włochy. Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty motywacyjno-integracyjne.

Z każdym uczniem wyjeżdżającym na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona odzież robocza wymagana przez zagranicznych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

czytano: 251 razy

autor: dunikowskizawiercie.pl

data dodania: 2019-06-25 12:26:47

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Dunikowski Zawiercie
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna